Key skills – New opportunities for adults

 Descărcați – Good practices – key skills

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți competențele personalului educațional care preda adulții care participă la proiect și de a face schimb de bune practici în legătură cu modelele de sprijin educațional pentru adulții cu competențe cheie scăzute.

În ceea ce privește abilitățile de bază, pe lângă stăpânirea cititului, scrisului, înțelegerii și raționamentului matematic într-un grad care să permită navigarea în lumea modernă, abilitatea de a utiliza tehnologiile digitale este, de asemenea, importantă. În plus, abilitățile personale, sociale și civice câștigă în importanță. Cadrul polonez al calificărilor definește abilitățile sociale ca fiind „abilitatea de a-și modela propria dezvoltare și de a participa în mod independent și responsabil la viața profesională și socială, ținând cont de contextul etic al propriului comportament”.

Problema competențelor cheie scăzute este o problemă globală și se reflectă nu numai în activitatea profesională, ci și într-un context societal mai larg. Consecințele acestui fenomen pot fi observate în aproape toate domeniile vieții.

Proiectul se adresează direct angajaților – lucrători din educația adulților care lucrează cu și pentru persoane cu competențe cheie scăzute. Ca urmare a dezvoltării abilităților educatorilor  care sprijină cursanții adulți, partenerii implicați în proiect vor extinde sfera și calitatea serviciilor lor. Ca rezultat al implementării proiectului, accesul și calitatea educației pentru adulții cu competențe cheie scăzute, de ex. H. pentru destinatarii activităților tuturor partenerilor de proiect.

Printre parteneri se numără următoarele:

 • Federacja Organizacji Socjalnych Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego FOSa (Polonia)
 • USE – Universidade Sénior de Évora – Associação de aprendizagem ao Longo da Vida (Portugalia)
 • Gulbenes novada pasvaldiba (Letonia)
 • Polregio e.V. (Germania)
 • Asociatia Centrul de Tineret Seligstadt (Romania)

Ca parte a proiectului, fiecare partener va organiza o formare comună pe termen scurt a personalului pentru a face schimb de bune practici, metode și instrumente de lucru, pentru a discuta și a proiecta noi instrumente, pentru a forma grupuri-pilot care să se organizeze și să își continue activitatea după sfârșitul proiectul .
Fiecare curs de formare va fi urmat de 2 persoane din fiecare partener = 10 persoane x 5 sesiuni de antrenament = 50 de mobilitati.

Există, de asemenea, mai multe întâlniri internaționale de proiect, fiecare la care participă câte doi reprezentanți ai fiecărui partener x cinci parteneri x două întâlniri = douăzeci de mobilități.
Proiectul include, de asemenea, o publicație – un ghid de bune practici pentru fiecare partener și un set de instrumente pentru construirea de grupuri de auto-organizare.
Destinatarii indirecti ai proiectului includ comunitățile locale, participanții la activități de diseminare, factorii de decizie, organizațiile și instituțiile care vor citi publicația.

Principalele rezultate ale proiectului:

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului managerial și al personalului specializat în lucrul cu/pentru persoane cu competențe cheie scăzute expuse riscului de excluziune socială, care sunt discriminate și excluse;
 • Îmbunătățirea calității și extinderea gamei de servicii educaționale oferite;
 • Dezvoltarea cooperării internaționale pentru a contracara excluziunea socială;
 • Dezvoltarea principiilor pentru programele de formare și procesele de învățare ale organizațiilor care sprijină persoanele cu competențe cheie scăzute;
 • Îmbunătățirea calității muncii instituțiilor active în domeniul educației și incluziunii sociale;
 • Dezvoltarea competențelor angajaților partenerilor în implementarea cooperării transnaționale și consolidarea competențelor lingvistice;
 • Dezvoltarea cooperării internaționale, extinderea rețelei de contacte și stabilirea de noi parteneriate, inclusiv viitoare parteneriate de proiecte.

Principiile proiectului nu pot fi implementate fără cooperare internațională. Stabilirea unui parteneriat reprezintă valoare adăugată pentru toți partenerii implicați, pe termen lung, va contribui la consolidarea membrilor în domeniile menționate în proiect, va permite schimbul de experiență și va îmbunătăți sfera și rezultatele proiectului. Parteneriatul stabilit este, de asemenea, un răspuns la schimbările sociale globale în curs și la nevoia de a căuta noi soluții și instrumente de lucru în alte țări ale UE.

Durata proiectului: 24 de luni

O primă întâlnire în cadrul proiectului ,,Abilități cheie, noi oportunități pentru adulți”, a avut loc marți, 8 iunie, la Biserica Evanghelică din Făgăraș.  În urma acestei întâlniri Johannes Klein a declarat : ”Scopul principal al acestui proiect este acela de a crește competențele personalului educațional care predau la adulții ce participă la acest proiect și de a face schimb de bune practici în ceea ce privește modelele de sprijin educațional ale adulților cu abilități cheie reduse. Problema abilităților cheie reduse este o problemă globală și se reflectă nu numai în munca profesională, ci și în termeni sociali mai largi. Consecințele acestui fenomen sunt prezente în aproape toate domeniile vieții. Proiectul se adresează direct angajaților – personalul din educația adulților care lucrează cu și pentru persoanele cu competențe cheie reduse. Ca urmare a dezvoltării competențelor educatorilor, precum și a altor angajați care sprijină cursanții adulți, partenerii care participă la proiect vor extinde sfera și calitatea serviciilor lor furnizate. Ca urmare a implementării proiectului, accesul și calitatea ofertei educaționale pentru adulții cu abilități cheie reduse, adică destinatarii activităților tuturor partenerilor din proiect, se vor îmbunătăți”, au declarat cei prezenți la prima întâlnire din cadrul acestui proiect.  Partenerul principal al acestui proiect este Polonia iar noi, ca și asociație, ne-am oferit să organizăm o primă întâlnire aici, la Făgăraș și Seliștat. Proiectul se referă la adulții defavorizați și la organizațiile care sprijină acești adulți. Noi am intrat în proiect cu Asociația din Selșitat și ne vom ocupa de adulții care sunt și educatori în cadrul Asociației noastre. De asemenea, pe viitor, ne vom întâlni în fiecare țară parteneră să vedem diferite proiecte, iar la final se va crea și o broșură cu cele mai bune practici care se vor și crea în acești doi ani, cât timp se va desfășura proiectul.”

 

În perioada 23-27 septembrie 2021 a avut loc, în Evora/Portugalia, a doua întâlnire din cadrul proiectului “Key skills, new opportunities for adults“, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus + parteneriate strategice.Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea competenței personalului care predă adulților defavorizați și schimbul de bune practici privind modelele de sprijin pentru educația adulților cu calificare slabă. Întâlnirea s-a petrecut în Évora (un orășel mic din Portugalia, cu   41.159 locuitori). Am avut ocazia să cunoaștem rădăcinile orașului: Partea culturală, locurile cele mai frumoase și necunoscute de turiști, nu înainte de a face o scurtă introducere prin jocuri despre oraș prin jocuri și concursuri de cultură generală. Am avut parte de o experiență autentică. Unul din proiectele frumoase, era deținut de Centru de Inovatie Socială din Evora: Voluntarii ajută oamenii fără posibilități de a se descurca.

În perioada 8-12 noiembrie 2021 a avut loc, în Aachen/Germania, a treia întâlnire din cadrul proiectului. De data aceasta, instruirea a fost găzduită de Polregio e.V. (Germania). Împreună cu reprezentanții partenerilor din cadrul proiectului, delegații din partea Asociației Jugendzentrum Seligstadt (România) au vizitat mai multe organizații care sprijină adulții defavorizați, au împărtășit experiențe în realizarea ideilor și sarcinilor din proiect.

Proiectul a fost aplicat de către organizația poloneză Federacja FOSa ca proiect Erasmus + și a fost realizat în cooperare cu organizațiile Gulbenes novada pašvaldība, Letonia, Universidade Senior de Evora, Portugalia, Polregio e.V., Germania și Asociatia Jugendzentrum Seligstadt, România.Principalele activități au fost vizite reciproce la toate organizațiile participante și vizite la proiecte de bune practici în domeniul social. A fost realizată o broșură despre aceste activități, care prezintă cele mai bune proiecte. În timpul uneia dintre călătoriile partenerilor, a apărut ideea de a înființa un grup de inițiativă pentru a pune piatra de temelie a unui muzeu pentru copii în Bărcut. După o activitate preliminară în cadrul Universității Copiilor Bărcut, o expoziție intitulată „Mini-Mathe“ a fost adusă din Hamburg și amenajată în sala culturală a Centrului pentru Tineret din Seliștat. Vernisajul expoziției a avut loc la 30 noiembrie 2022.

O altă expoziție din Berlin pe tema „Born & Welcome“ este pe cale să fie amenajată în casa de fructe a Centrului pentru Tineret. Pentru ca aceste expoziții să funcționeze, deoarece sunt destinate copiilor, trebuie să fie aduși, instruiți și recrutați adulți. Pentru realizarea tuturor acestor efecte secundare ale proiectului UE Erasmus +, grupul de inițiativă a reușit să găsească un sponsor, și anume Institutul pentru Relații Culturale Externe din Stuttgart. Expoziția „Mini-Math“, care se referă la învățarea interactivă și informală a matematicii, poate fi vizitată în următoarele luni în Casa de Cultură din Seliștat.

/

Download Good practices - key skills

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die Kompetenzen des Bildungspersonals, das Erwachsene unterrichtet, die an dem Projekt teilnehmen, zu verbessern und bewährte Verfahren in Bezug auf Modelle zur Bildungsunterstützung von Erwachsenen mit geringen Schlüsselkompetenzen auszutauschen.

   Was die Grundkompetenzen betrifft, so ist neben der Beherrschung des Lesens, Schreibens und Verstehens sowie des mathematischen Denkens in einem Maße, das es ermöglicht, sich in der modernen Welt zurechtzufinden, auch die Fähigkeit zur Nutzung digitaler Technologien von Bedeutung. Darüber hinaus gewinnen persönliche, soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen an Bedeutung. Der polnische Qualifikationsrahmen definiert soziale Kompetenzen als „die Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten und selbständig und verantwortungsbewusst am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wobei der ethische Kontext des eigenen Verhaltens berücksichtigt wird“.

    Das Problem der geringen Schlüsselkompetenzen ist ein globales Problem und spiegelt sich nicht nur in der beruflichen Arbeit, sondern auch in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext wider. Die Folgen dieses Phänomens sind in fast allen Lebensbereichen zu beobachten.

    Das Projekt richtet sich direkt an Arbeitnehmer – Mitarbeiter der Erwachsenenbildung, die mit und für Menschen mit geringen Schlüsselkompetenzen arbeiten. Als Ergebnis der Kompetenzentwicklung der Pädagogen und anderer Mitarbeiter, die erwachsene Lernende unterstützen, werden die am Projekt beteiligten Partner den Umfang und die Qualität ihrer Dienstleistungen erweitern. Als Ergebnis der Projektdurchführung werden sich der Zugang und die Qualität des Bildungsangebots für Erwachsene mit geringen Schlüsselkompetenzen, d. h. für die Adressaten der Aktivitäten aller Projektpartner, verbessern.

         Zu den Partnern gehören die folgenden:

 •  Federacja Organizacji Socjalnych Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego FOSa (Polen)
 •   USE – Universidade Sénior de Évora – Associação de aprendizagem ao Longo da vida (Portugal)
 •   Gulbenes novada pasvaldiba (Lettland)
 •   Polregio e.V. (Deutschland)
 •   Asociatia Jugendzentrum Seligstadt (Rumänien)

    Im Rahmen des Projekts wird jeder Partner eine kurzfristige gemeinsame Schulung des Personals organisieren, um bewährte Verfahren, Methoden und Arbeitsinstrumente auszutauschen, neue Instrumente zu erörtern und zu entwerfen, Pilotgruppen zu bilden, die sich selbst organisieren und ihre Arbeit nach dem Ende des Projekts fortsetzen werden.
An jedem Schulungskurs werden 2 Personen von jedem Partner teilnehmen = 10 Personen x 5 Schulungen = 50 Mobilitäten.

    Außerdem finden mehrere internationale Projekttreffen statt, an denen jeweils zwei Vertreter jedes Partners teilnehmen x fünf Partner x zwei Treffen = zwanzig Mobilitäten.

Das Projekt umfasst auch eine Veröffentlichung – einen Leitfaden für gute Praktiken für jeden Partner und ein Toolkit für die Bildung von Selbstorganisationsgruppen.
Zu den indirekten Empfängern des Projekts gehören lokale Gemeinschaften, Teilnehmer an Verbreitungsaktivitäten, Entscheidungsträger, Organisationen und Institutionen, die die Veröffentlichung lesen werden.

Hauptergebnisse des Projekts:

 1. Erweiterung der Kenntnisse und Kompetenzen des Führungspersonals und der Mitarbeiter, die auf die Arbeit mit/für Menschen mit geringen Schlüsselqualifikationen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht, diskriminiert und ausgegrenzt sind, spezialisiert sind;
 2.   Verbesserung der Qualität und Erweiterung des Umfangs der angebotenen Bildungsdienstleistungen;
 3. Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit, um der sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken;
 4.   Entwicklung von Grundsätzen für Ausbildungsprogramme und Lernprozesse von Organisationen, die Menschen mit geringen Schlüsselkompetenzen unterstützen;
 5.   Verbesserung der Qualität der Arbeit von Einrichtungen, die im Bereich der Bildung und der sozialen Eingliederung tätig sind;
 6. Entwicklung der Kompetenzen der Mitarbeiter der Partner bei der Umsetzung der transnationalen Zusammenarbeit und Stärkung der sprachlichen Kompetenzen;
 7. Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit, Ausweitung des Kontaktnetzes und Aufbau neuer Partnerschaften, einschließlich künftiger Projektpartnerschaften.

     Die Projektgrundsätze können ohne internationale Zusammenarbeit nicht umgesetzt werden. Der Aufbau einer Partnerschaft stellt einen Mehrwert für alle beteiligten Partner dar.  Langfristig wird sie dazu beitragen, die Mitglieder in den im Projekt genannten Bereichen zu stärken, den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und den Umfang und die Ergebnisse des Projekts zu verbessern. Die etablierte Partnerschaft ist auch eine Antwort auf die laufenden globalen sozialen Veränderungen und die Notwendigkeit, nach neuen Lösungen und Arbeitsinstrumenten in anderen EU-Ländern zu suchen.

Projektdauer: 24 Monate

Das Projekt wurde von der polnischen Organisation Federacja FOSa als Erasmus + Projekt beantragt und federführend mit den Organisationen Gulbenes novada pašvaldība, Latvia, Universidade Senior de Evora, Portugal, Polregio e.V., Germany und Asociatia Jugendzentrum Seligstadt, Romania durchgeführt.

Hauptaktivitäten waren gegenseitige Besuche bei allen beteiligten Organisationen und Besuche von good-practice-Projekten im Sozialen Bereich. Über diese Aktionen ist eine Broschüre entstanden, die die besten Projekte präsentiert.

Auf eine der Reisen zu den Partnern, ist die Idee entstanden, eine Initiativgruppe zu gründen, die sich um die Grundsteinlegung eines Kindermuseums in Bekokten kümmert. Nach Vorarbeiten im Rahmen der Kinderuni Bekokten ist eine Ausstellung aus Hamburg unter dem Titel „Mini-Mathe“ angefahren und im Kultursaal des Jugendzentrums in Seligstadt aufgestellt worden. Die Eröffnung der Ausstellung fand am 30. November 2022 statt. Eine andere Ausstellung aus Berlin zum Thema „Geboren & Willkommen“ ist auf dem Weg, im Fruchthaus des Jugendzentrums aufgestellt zu werden.

Damit diese Ausstellungen funktionieren können, müssen – da sie für Kinder gedacht sind, Erwachsene herangezogen, fortgebildet und eingestellt werden.

Für die Realisierung aller dieser Nebeneffekte des EU-Projektes Erasmus + konnte die Initiativgruppe auch einen Förderer finden, und zwar das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart.
Die Ausstellung „Mini-Mathe“, bei der es um interaktives informelles Lernen vopn Mathematik geht, kann in den nächsten Monaten im Kultursaal Seligstadt besichtigt werden.